Vrouwen van Amstel (voorheen De Blonde Tafel Amsterdam) is een hecht professioneel netwerk van ambitieuze hoogopgeleide vrouwen. Een netwerk waarbinnen nieuwe vriendschappen en zakelijke contacten ontstaan en de leden elkaar makkelijk kunnen benaderen. Voor vrouwen die inspireren en geïnspireerd willen worden.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Profiel

Vrouwen van Amstel is een vereniging bestaande uit ambitieuze hoogopgeleide professionele vrouwen die samen een hecht netwerk vormen. De leden komen op regelmatige basis bij elkaar tijdens een aantal interessante en inhoudelijke bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is inspiratie opdoen, nieuwe contacten leggen, vriendschappen sluiten en kennis delen.

Vrouwen van Amstel is geen platform voor commerciële activiteiten.

Het sleutelwoord van Vrouwen van Amstel is diversiteit. Onze leden zijn werkzaam in verschillende vakgebieden en hebben verschillende achtergronden. Ze werken in loondienst of als (zelfstandig) ondernemer, zowel publiek als privaat. Alle leden zijn hoogopgeleid, in leeftijd variërend tussen de 30 en 65 jaar en wonend en/of werkend in de regio Amsterdam. De leden zijn ambitieus en combineren een actief sociaal leven met een stevige (fulltime) carrière.

LEES MEER

Zeven tot acht keer per jaar organiseren wij (inhoudelijke) bijeenkomsten die altijd geopend of afgesloten worden met een informele borrel en/of diner.

De bijeenkomsten van Vrouwen van Amstel worden door de leden zelf georganiseerd en bestaan uit bedrijfsbezoeken, lezingen, workshops. Ten minste een bijeenkomst per jaar wordt opengesteld voor introducees die op uitnodiging van de leden, tegen een kleine vergoeding, aanwezig kunnen zijn. Vrouwen van Amstel vindt commitment uitermate belangrijk. Commitment vertaalt zich niet alleen in aanwezigheid op de bijeenkomsten, maar uit zich daarnaast in een geïnteresseerde en betrokken houding. Alleen op deze manier kunnen we een hecht en duurzaam netwerk waarborgen.

Vrouwen van Amstel is een vereniging met een bestuur. De bestuursleden besturen de vereniging en zien toe op de visie en ontwikkeling van ons netwerk. Onze eerste bijeenkomst was in 2008, sinds 2010 zijn wij een officiële vereniging.

Naast het bestuur worden jaarlijks leden gevraagd voor specifieke activiteiten. Denk hierbij aan de kascommissie en thema scouts. Van alle leden wordt gevraagd ten minste een keer aan één van deze activiteiten deel te nemen.

Het bestuur

Anne-Marie Jeunink

Voorzitter

Roos Buntjer

Secretaris

Simone Burgers

Penningmeester

Anita Bonder

Algemeen Bestuurslid

Leden

Momenteel

32

leden

Gemiddeld

7,8

jaar lid

We stellen je voor aan:

Marisol Schaap

Loopbaancoach en trainer

Jessica Terpstra

Teamleider Douane

Willeke Kemkers

Advocaat IP/Privacy/Tech

Petra van Bohemen

Eigenaar communicatiebureau

Agenda

Rondleiding De Bazel

Rondleiding De Bazel

11 februari 2024

Rondleiding door het stadsarchief De Bazel door historicus Adriaan Backer.

Lidmaat­schap

Lid zijn van Vrouwen van Amstel is een weloverwogen keuze. Commitment aan het netwerk vinden wij minstens zo belangrijk als de diversiteit die je komt brengen. Onder commitment verstaan we niet alleen dat je in principe aanwezig bent op de bijeenkomsten, maar dat je daarnaast een actieve en betrokken houding hebt. Je bent bijvoorbeeld bereid jouw eigen netwerk (bijvoorbeeld voor een spreker) in te zetten voor een bijeenkomst. Desgevraagd zet je jouw specifieke kennis en kunde in ten behoeve van het netwerk. Eenmaal lid, maak je deel uit van een bijzonder en hecht netwerk.
LEES MEER

  PROCEDURE

Als je in aanmerking wilt komen voor het lidmaatschap kun je je hiervoor aanmelden door het formulier op de website in te vullen en te verzenden. Afhankelijk van de door jou verstrekte informatie wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of een bedankbrief krijgt. Het laatste is van toepassing als geen sprake is van diversiteit en/of meerdere leden reeds hetzelfde profiel hebben/beroep uitoefenen

Het eerste kennismakingsgesprek vindt plaats met de Leden Commissie (LC). Bij groen licht van de LC word je vervolgens uitgenodigd om kennis te maken tijdens een bijeenkomst. Ongeveer een week na die bijeenkomst hoor je van het bestuur of je het lidmaatschap wordt aangeboden. Jij laat het bestuur weten of je het lidmaatschap accepteert.

Na acceptatie van het lidmaatschap introduceer je jezelf op de eerstvolgende bijeenkomst aan de andere leden door middel van een korte speech. Ook krijg je een “buddy” toegewezen, iemand die je eerste maanden helpt de andere leden te leren kennen.

De kosten van het lidmaatschap van Vrouwen van Amstel zijn in 2024 € 185,-. De contributie kan jaarlijks verhoogd worden. Het lidmaatschap gaat in nadat de contributie is betaald. Bij acceptatie van het lidmaatschap verklaar je je akkoord met de statuten van de vereniging.

Lees hier de Statuten